Om Comeda

Comeda är ett företag som startades 2011 med det primära syftet att tillhandahålla konsulttjänster inom systemutveckling. Företaget är baserat i Sundsvall.