Konsultprofiler

I dagsläget har Comeda endast en konsult anställd, Conny Melin. Conny har en civilingenjörsexamen i botten och har arbetat som systemutvecklare sedan 2000. Han har varit anställd på allt från små lokala konsultbolag, internationella konsultbolag, stora företag och statliga verk och har arbetat med såväl backend- som frontend-utveckling, infrastruktur- och ramverksutveckling.